Amalgam ve Kompozit (Işınlı) dolgu

Kompozit (ışınlı) dolgular Amalgam dolgulara kıyasla çok daha yeni dönemde kullanılmaya başlanmıştır. İlk sürümleri estetik fakat aşınmaya dirençli olmadıklarından özellikle arka dişlerde Amalgam dolgular aşınmaya dirençli olması ve maliyetininde düşük olması gibi nedenlerle uzun süre daha kullanılmaya devam etti. Fakat kompozit dolguların aşınma dirençlerinin istenileni karşılaması ve amalgam dolgudaki ağır toksik bir metal olan civanın bulunması ve estetik dejavantajı gibi nedenlerle artık yerini kompozit dolguya bırakmıştır.

Dolgunun kullanım konforu; dolgunun yapımı kadar derinliği ve dişteki harabiyetiyle ilintilidir. Dolgu sonrası özellikle dişin özüne yakın dolgularda kısa süreli soğuk sıcak hassasiyeti normal kabul edilir. Fakat dişin özünde dolgudan önce bakteri varsa dolgudan sonra uzun süren ve kendiliğinden gelişen ağrılar ortaya çıkar. Bu süreç kısabuy online essays uk olabileceği gibi uzunda sürebilir. Bu durumda yapılması gereken kanal tedavisi için hekiminize başvurmanızdır.

Dolgunun kullanım ömrü; idealde beş yıl kabul edilir. Fakat kalan diş dokusunun miktarı, ağız hijyeni, kullanılan dolgu çeşidi, diş hekiminin yapım tekniği bu ömrü etkileyen faktörlerden bazılarıdır.

GermanTurkish