Ortodonti

Maloklüzyon (diş çapraşıklığı), genetik ve çevresel Faktörler sebebiyle oluşabilmektedir. Bireyin anne ve babasından aldığı özellikler (Örneğin; anneden küçük çene babadan iri dişler alması) ya da Fazla seker tüketim sebebiyle ileri seviyede çürüklerin oluşumuna bağlı süt dişlerinin erken kaybı, parmak emme alışkanlığı gibi etkenler ortodontik bozukluklara sebebiyet verirler.

Ortodontik tedavi, dişlerin düzgün sıralanması yanı sıra, dişlerle beraber iskelet yapı ve yumuşak dokuda değişiklik oluşturarak daha estetik, Fonksiyonel, sağlıklı bir diş kapanışı, gülüş ve orantılı bir yüz profili oluşturmayı amaçlar. Ortodontik tedavide, dişlere yapıştırılan apareyler, metal olmasının yanı sıra diş renginde porselen de olabilmektedir.

Hatta bazı durumlarda braketler dişin görünmeyen arka kısımlarına da uygulanabilirler. Böylece tel tedavisi yaptırmak için duyulan estetik kaygı en aza inmekte, bu durum da erişkinlerin ortodontik tedaviye sıcak bakmalarını sağlamaktadır.

Ortodontik tedavi temelde dişin hareket verilmesini esas aldığından, süresi yaşla doğru orantılı olarak uzun sürmekte, bu işlemlerde göreceli olarak maliyete yansımaktadır.

Ortodontik problemler erken yaşta yakalanması durumunda başarı sanşı oldukça yüksek olmaktadır.

GermanTurkish